องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 17 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ โดยเมื่อเวลา 16.48 น.ของวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณตรอกถั่วเพาะ ถนนยี่สิบสองกรกฎาคม 1 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 16 หลังคาเรือน รวม 17 ครอบครัว โดยเสียหายทั้งหมด 3 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 13 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ทั้งนี้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

Tag : องคมนตรี ถุงพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย