ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพรุ่งนี้

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขของประชาชนผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรม

Tag : กิจกรรมสวดมนต์ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล พระลานพระราชวังดุสิต สวดมนต์ หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์