สทนช.เร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 04:34 น.

Views

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดเผยถึงการประชุมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าแผนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ คือ การปรับปรุงระบบชลประทาน, ขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งสิ่งก่อสร้างและวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำฝนตกหนัก รวมถึงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 86% และขุดลอกคลองไปแล้ว 90%  พร้อมกับกำชับให้กรุงเทพมหานครดูแลระบบไฟฟ้าสายสูบน้ำ โดยมั่นใจถ้าดำเนินการอย่างเป็นระบบ ประสิทธิภาพการระบายน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 80%

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยง 14 แห่ง ยังติดขัดหลายด้าน จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเร่งสรุปแผนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยจะเร่งเพิ่มพื้นที่แก้มลิง ทั้งบนผิวดินและใต้ดิน เพื่อรองรับน้ำ ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากที่มีอยู่แล้ว 31 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 7 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ โดยยังต้องการพื้นที่แก้มลิงรับน้ำเพิ่มอีก เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว ซึ่งจะเร่งพิจารณาจัดทำพื้นที่แก้มลิงเพิ่มโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ