รมว.เกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะทำงานเร่งช่วยเหลือชาวประมง

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 04:34 น.

Views

จากกรณีที่ชาวประมงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย ที่รัฐบาลออกมาแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมง พร้อมสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน โดยภายใน 1 เดือนนับจากนี้ จะต้องเห็นความชัดเจนในมาตรการช่วยเหลือชาวประมง ทั้งความคืบหน้าด้านกฎหมาย และการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือ ซึ่งต้องชัดเจนก่อนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ทั้งนี้ การจ่ายค่าชดเชยให้กับเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ 252 ลำ ได้จ่ายเงินให้ไปแล้ว 189 ราย วงเงินรวม 106 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และจะจ่ายส่วนที่เหลืออีก 70% ให้กับชาวประมงทันที หลังจากชาวประมงได้ทำลายเรือแล้ว และนำหลักฐานมายืนยัน

สำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น ยืนยันว่ามีกฎหมายควบคุม ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำทุกชนิดต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคมที่ผ่านมา ปริมาณการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา เพิ่มขึ้นเพียง 4% และจากกัมพูชา ลดลงถึง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว