News

ชวนชิมขนม เกสรลำเจียก จ.อ่างทอง

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเก่าวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ในซอยวัดนางใน ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นตลาดที่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวอ่างทองสมัยโบราณ โดยเฉพาะการทำขนม ไทยโบราณ อย่างขนมเกสรลำเจียก ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 นิยมใช้ในงานมงคล และงานเทศกาล ชุมชนแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันหารับประทานได้ยาก เพราะขั้นตอนวิธีทำต้องพิถีพิถัน ใช้ความอดทน จึงไม่ค่อยมีใครสนใจเรียนรู้สืบสานการทำขนมชนิดนี้

ส่วนผสมของขนมเกสรลำเจียก มีเพียง 3 อย่าง คือ แป้ง น้ำตาล และมะพร้าว แต่ขั้นตอนการทำต้องมีเทคนิคเฉพาะ และใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่ผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำกะทิ ร่อนแป้งผ่านตะแกรงลงในกระทะร้อน ๆ จนกลายเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วใส่ไส้ที่ทำมาจากมะพร้าวขูดกวนกับน้ำตาล จากนั้นม้วนแผ่นแป้งในกระทะ แล้วนำไปจัดใส่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

อดีตข้าราชการครู อายุ 62 ปี บอกว่า สืบทอดวิชาต่อจากครอบครัว จนกลายเป็นอาชีพหลังเกษียณ ทำให้มีรายได้ และยังได้สืบสานการทำขนมไทยโบราณอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง