News

คอลัมน์หมายเลข 7 : เจ้าอาวาสวัดบางแพรกร้อง สตช.

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนนี้ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันพบข้อพิรุธกรณีที่ดินตาบอด 3 ไร่ของวัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี ซึ่งซื้อในปี 2553 ราคา 7,000,000 บาท แต่เจ้าอาวาสนำไปขายฝากกับเอกชนปี 2555 ราคา 5,000,000 ล้านบาท ครบกำหนด 1 ปี ไม่มีเงินไถ่ถอนที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนในปี 2556 แต่เจ้าอาวาสยังจ่ายเงิน 2,000,000 บาท ให้เอกชนรายนี้ปี 2558 เพื่อหวังซื้อที่ดินกลับคืน สุดท้ายต้องยุติเพราะสู้ราคาไม่ไหว

เมื่อที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากแล้ว เจ้าอาวาสจึงหวังได้เงิน 2,000,000 บาทกลับคืน เพื่อนำบางส่วนมอบให้ อบต.บางรักใหญ่หลังใช้งบกว่า 900,000 บาท ทำโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดปี 2558 โดยสำคัญผิดในข้อมูลไม่รู้ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของนายธารทองแล้ว จึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีการส่งหนังสือถึงนายธารทอง 2 ครั้ง เพื่อเชิญร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย แต่ได้รับการปฏิเสธ

จากนั้นวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าอาวาสวัดบางแพรกจึงยื่นขอความช่วยเหลือจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

สุดท้ายตำรวจให้ข้อแนะนำกับเจ้าอาวาสวัดบางแพรกอย่างไร ลากันด้วยคำตอบนี้…

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7