ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เริ่มแล้ว ไทยเตรียมพร้อมต้อนรับผู้นำ

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เปิดฉากขึ้นแล้ว โดยประเทศไทยเตรียมพร้อมทุกด้าน เพื่อต้อนรับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดหลักคือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ที่มองอนาคต 50 ปีข้างหน้า เพื่อให้ประชาชนชาติอาเซียนอยู่อย่างสงบสุข และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน เสริมพันธกิจ 3 เสาหลัก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การรับมือภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน และขยะทางทะเล

ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับการประชุมทุกระดับ ที่จะเริ่มเข้มข้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 มิ.ย.) รวมถึงในวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งเป็นเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีและการพบปะของผู้นำอาเซียน กับตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ก่อนที่จะมีพิธีเปิด และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในวันที่ 23 มิถุนายน

สำหรับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยผู้นำ ที่เริ่มทยอยเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่คืนวันนี้ และการดูแลผู้เข้าประชุม สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศนั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลภายในและโดยรอบสถานที่ประชุมอย่างเข้มงวด ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แต่ให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ด้าน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความมั่นใจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยที่มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว พร้อมกับเฝ้าระวังกลุ่มเคลื่อนไหวชุมนุม โดยนำบทเรียนการล้มการประชุมสุดยอดอาเชียนที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2552 มาวางแนวทางป้องกันด้วย

Tag : ประชุมสุดยอดอาเซียน ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34