การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 วันที่ 8 - 9 ก.ค.ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:41 น.

Views

20 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแสดง "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45" ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้  พลเรือโท ยงยุทธ พร้อมพรหมราช รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ และ นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเจ้าของสถานที่จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 45 ปีพุทธศักราช 2562 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2562 (รอบประชาชน) และ วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2562 (รอบเสด็จพระราชดำเนิน) เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือ ก็ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธาน ตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแสดงว่า "กาชาดคอนเสิร์ต" และได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยวงดุริยางค์ราชนาวี นับได้ว่า เป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย สำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย) พลพล พลกองเส็ง นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน The Star) และ วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม The Star) ร่วมด้วยนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี อาทิ พันจ่าตรี อินทัช ฤกษ์เย็น จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์ จ่าตรีหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น จ่าตรีหญิง ไหมแพร ศิริสาร โดยมีกำหนดการแสดงดังนี้ การแสดงภาคแรก (32 นาที) เป็นการการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก จำนวน 4 บทเพลง โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย
- SYMPHONY NO.9 IN E MINOR,OP.95 (FROM THE NEW WORLD) ประพันธ์โดย ANTONIN DVORAK
- CANIVAL OF VENICE ประพันธ์โดย JEAN - BAPTISTE ARBAN
- DICHTER UND BAUER ประพันธ์โดย FRANZ VON SUPPE
- MEIN HERR MARQUIS เพลงร้องแนวโอเปราของ JOHANN STRAUSS II ขับร้องโดย จ่าตรีหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น
การแสดงภาคหลัง (60 นาที) เป็นการขับร้องโดยนักร้องรับเชิญ และนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย
- เฉลิมรัชกษัตรา มหาวชิราลงกรณ ขับร้องโดย จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ และจ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
- คู่พระบารมีแห่งองค์พระราชา คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้องโดย จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ
- CHARIOTS OF FIRE ขับร้องโดย จ่าตรีหญิง ไหมแพร ศิริสาร
- ALL BY MYSELF ขับร้องโดย จ่าตรีหญิงไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น
- ใบไม้ ขับร้องโดย สำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย)
- รักไม่มีวันตาย ขับร้องโดย สำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย)
- SAVE THE LAST DANCE FOR ME ขับร้องโดย พันจ่าตรี อินทัช ฤกษ์เย็น
- เธอผู้ไม่แพ้ ขับร้องโดย พันจ่าตรี อินทัช ฤกษ์เย็น
- คนไม่สำคัญ ขับร้องโดย พลพล พลกองเส็ง
- ยังยิ้มได้ ขับร้องโดย พลพล พลกองเส็ง
- THIS IS ME ขับร้องโดย จ่าตรีหญิง ไหมแพร ศิริสาร
- เคียงกัน ขับร้องโดย นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน The Star)
- ลาวดวงเดือน ขับร้องโดย นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน The Star)
- ไม่มีเธอ ไม่ตาย ขับร้องโดย วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม The Star) จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ และ จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
- SPEECHLESSS ขับร้องโดย วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม The Star)
- WE ARE THE CHAMPIONS ขับร้องหมู่

สำหรับผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 4 หมื่นบาทขึ้นไป สามารถขอสิทธิ์การเป็นผู้มีอุปการคุณ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินบริจาค เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ระเบียบกระทรวงฯ กำหนด นอกจากนั้น ยังจะได้รับเข็มผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย ซึ่งสามารถประดับได้ทั่วไป และสามารถประดับเข้างานกาชาดโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริจาค 3 แสนบาทขึ้นไป และ 6 แสนบาทขึ้นไป นอกจากจะได้สิทธิตามข้างต้นแล้ว ยังสามารถขอรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้ตามลำดับ และในปีนี้ กองทัพเรือได้จัดทำเข็มที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้
- บริจาค 5 ล้านบาท รับเข็มที่ระลึก ประดับเพชร ตัวเรือนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซนต์ 24k + 18k ตัวเรือนสีทองลงยาสีขาวเหลืองประดับเพชรแท้ น้ำหนักทองคํารวม 23.04 กรัม ฝังเพชรรวม 72 เม็ด 2.648 กะรัตต่อชิ้น มูลค่า 2 แสนบาท/ชิ้น (สั่งผลิตจำนวน 9 ชิ้น)
- บริจาค 3 ล้านบาท รับเข็มที่ระลึกตัวเรือนทำด้วยทองคำ 18 k ตัวเรือนสีทองลงยาสีขาวฟ้า ประดับเพชรแท้ น้ำหนักทองคํารวม 20.35 กรัม ฝังเพชรรวม 46 เม็ด 2.30 กะรัตต่อชิ้น มูลค่า 1 แสนบาท/ชิ้น (สั่งผลิตจำนวน 9 ชิ้น)
- บริจาค 1 ล้านบาท รับเข็มที่ระลึกตัวเรือนทำด้วยทองคำ 10 k ตัวเรือนสีทองลงยาสีขาวม่วง ประดับเพชรแท้ น้ำหนักทองคํารวม 16.37 กรัม ฝังเพชรรวม 46 เม็ด 2.30 กะรัตต่อชิ้น มูลค่า 3 หมื่นบาท/ชิ้น (สั่งผลิตจำนวน 9 ชิ้น)
- บริจาค 6 แสนบาท รับเข็มที่ระลึกตัวเรือนทำด้วยทองคำ 10 k + Silver 925 ตัวเรือนชุบสีทองลงยาสีน้ำเงินเข้ม ประดับเพชรสังเคราะห์ (CZ) 46 เม็ด มูลค่า 15,000 บาท /ชิ้น
- บริจาค 3 แสนบาท รับเข็มที่ระลึกตัวเรือนทำด้วย Silver 925 ตัวเรือนชุบสีทองลงยาสีน้ำเงินเข้ม ประดับเพชรสังเคราะห์ (CZ) สีฟ้า 46 เม็ด มูลค่า 7,500 บาท /ชิ้น
- บริจาค 1 แสนบาท รับเข็มที่ระลึกตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ตัวเรือนชุบสีทอง ประดับเพชรสังเคราะห์ (CZ) สีเหลือง 46 เม็ด มูลค่า 4,000 บาท /ชิ้น

สอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 45 ปี พุทธศักราช 2562 (ฝ่ายหารายได้) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ 024753081 และ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 024754551 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 45 เลขบัญชี 115 - 26812 - 2 และส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ โทรสาร 024755557 (กรุณาเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน) และ สำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 024727660 และ 024753098

Tag : กาชาดคอนเสิร์ต ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย