ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายฯ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ได้วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เดินทางไปยังพลับพลาพิธีฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ซึ่งก่อนหน้านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย พระเกศยอดปลี สร้างด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มาประดิษฐานยังพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 157 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายฯ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า ผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด