นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ค่ำวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ด้วยพลเอก เปรม ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ ด้วยความวิริยอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และเป็นประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ โดยในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ

Tag : องคมนตรี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก เปรม