ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

ที่โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย โดยครั้งนี้ มีผู้รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป กายภาพบำบัด ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย นวดแผนไทย รวม 304 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมไร้ท่อ, โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ, โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบย่อยอาหาร

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย 3 ราย ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อาหารเสริม นมกล่อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน