News

เที่ยวภูหลวง ชมดอกไม้ป่า จ.อุบลราชธานี

เช้าวันนี้ พาไปเที่ยวที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น หลังจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันทำให้สภาพธรรมชาติเริ่มฟื้นตัว อากาศสดชื่นอีกครั้ง โดยเฉพาะน้ำตกผาหลวง ซึ่งเป็นน้ำตกจากหน้าผาสูงกว่า 20 เมตร กว้าง 30 เมตร และด้านล่างหน้าผามีถ้ำ ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยแห่งหนึ่งในประเทศไทย และชมน้ำตกรากไทร กับ หยดน้ำทิพย์ ที่แห้งมานานจากฝนทิ้งช่วง ก็เริ่มมีชีวิตชีวาหลังฝนตกลงมาต่อเนื่อง แม้ขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำน้อย

นอกจากนี้ ในวนอุทยานแห่งชาติผาหลวง ยังมีต้นไม้ป่า ดอกไม้ป่าที่เริ่มชูช่อเขียวขจี ออกดอกสร้างเสน่ห์ให้ผืนป่า และอวดสายตานักท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติไม่ขาดสาย

สำหรับแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตกผาหลวง ชั้นบนมีสภาพธรรมชาติเป็นพลาญหิน หรือลานหิน สูงจากระดับทะเลปานกลาง 304 เมตร และช่วงปลายฝนต้นนาวจะอุดมไปด้วยดอกหญ้า และดอกไม้ป่า เช่น สร้อยสุวรรณา, ดุสิตา, กระดุมเงิน กระดุมทอง และกล้วยไม้ป่า