News

ศิริราชเตรียมทำหุ่นจำลอง 3 มิติ ก่อนฌาปนกิจร่าง ซีอุย แซ่อึ้ง

นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาฌาปนกิจร่าง นายซีอุย แซ่อึ้ง หลังได้รับมอบร่างมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เป็นวิทยาทานให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนิติเวชศาสตร์แก่ผู้มาเยี่ยมชมตั้งแต่ปี 2502 จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 60 ปีแล้ว โดยแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบให้มีการฌาปนกิจ ซึ่งคณะทำงานอยู่ระหว่างตามหาใบมรณบัตรที่ต้องนำไปให้วัด เพื่อจะทำการฌาปนกิจต่อไป

เรื่องราวของซีอุย เกิดมาเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ขณะนั้นนายซีอุยก็ไม่มีญาติ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีบางส่วนก็เสียชีวิตไปแล้ว เบื้องต้นทางศิริราชจึงได้นำเอกสารที่ตำรวจมอบร่างของนายซีอุยให้กับโรงพยาบาลไปแสดงต่อทางวัดก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจน โดยจะแจ้งในภายหลัง และเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจด้วย

ทางพิพิธภัณฑ์จะนำเทคโนโลยี 3 มิติ มาทำหุ่นจำลองของนายซีอุย แล้วจัดทำชุดข้อมูลประกอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ด้วย

นายแพทย์ประสิทธิ์ บอกอีกว่า ตลอดระยะเวลา 60 ที่ผ่านมา มองนายซีอุยเปรียบเสมือนครูที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อสังคมอย่างมากมาย ที่สำคัญร่างของนายซีอุย ยังสร้างประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์แพทย์ได้ทำการศึกษาเนื้องอกในสมอง ทำให้พบว่าเนื้องอกมีผลทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมย้ำอีกว่า การตัดสินใจฌาปนกิจร่างนายซีอุย ไม่ได้เกิดจากกระแสกดดันจากสังคม แต่ต้องขอบคุณที่หยิบยกเรื่องราวมาให้ทบทวน เมื่อพิจารณาด้วยหลักเหตุและผลแล้ว จึงทำให้หลายฝ่ายตัดสินใจร่วมกันว่าให้ฌาปนกิจ