ข่าวภาคค่ำ

ปชช. เข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช อำลา ซีอุย ก่อน รพ.ศิริราช จัดพิธีฌาปนกิจ

ประชาชนไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช อำลา ซีอุย ก่อนที่โรงพยาบาลศิริราช จะจัดพิธีฌาปนกิจ

พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการด้านนิติเวชศาสตร์ อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เสียชีวิตด้วยโรค และการตายผิดธรรมชาติ รวมทั้งจัดแสดงวัตถุพยานจากคดีต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ และประชาชนทั่วไป
              
1 ในนั้นเป็นการจัดแสดง ร่างของนักโทษประหารคดีฆ่าคนตาย หรือ ซีอุย ประชาชนที่เข้าชมคิดเห็นต่างกัน กรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ตัดสินใจจะจัดพิธีฌาปนกิจร่างของซีอุย

คณะทำงานของโรงพยาบาลศิริราช กำลังจัดเตรียมเอกสารใบมรณบัตร เอกสารที่ตำรวจมอบร่างของซีอุยให้ เพื่อไปจัดพิธีฌาปนกิจที่วัด โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ย้ำว่า 60 ปีที่ผ่านมา ร่างของซีอุย มีคุณูปการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และการศึกษาของแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง