สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตาก ตรวจประปาบาดาล-โรงสีชุมชน / คืบหน้าส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ตรวจสอบ 2 โครงการ และความคืบหน้างานก่อสร้างส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก