คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตาก ตรวจประปาบาดาล-โรงสีชุมชน / คืบหน้าส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 07:08 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ขยายผลร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดตาก ตรวจสอบ 2 โครงการ และความคืบหน้างานก่อสร้างส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก ป ป ช ตาก ประปาบาดาล โรงสีชุมชน