เกษตรกรภาคอีสานเดือดร้อนหนัก ฝนทิ้งช่วงกว่า 2 สัปดาห์แล้ว

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

ชาวนาตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ต้องดึงน้ำจากบ่อบาดาล เพื่อเข้าทุ่งนาในระหว่างที่รอฝนตก เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับเมล็ดข้าวที่เพิ่งหว่านลงไปไม่นาน และเริ่มจะเหี่ยวเฉาแล้ว เพราะขาดน้ำมากว่า 2 สัปดาห์ รอฝนตก ขณะที่นาข้าวหลายแปลง ชาวนาเพิ่งหว่านเมล็ดข้าวไม่นานก็กำลังขาดแคลนน้ำ

บางพื้นที่ชาวนาต้องร่วมกับเพื่อนบ้าน ลงขันซื้อน้ำจาก อบต. ที่สูบน้ำจากแม่น้ำชีส่งเข้านา โดยคิดราคาชั่วโมงละ 100 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 บาท ซึ่งแต่ละวันชาวนาต้องสูบน้ำเข้านาถึง 6 ชั่วโมง จึงจะเพียงพอ

สถานการณ์แม่น้ำโขงแม้ก่อนหน้านี้ฝนตก แต่ไม่ได้ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ตามลำน้ำสาขาต่างๆ ยังมีปริมาณต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะลำน้ำก่ำ มีน้ำเก็บกักเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น

ที่จังหวัดสกลนคร ชลประทานต้องระบายน้ำจากหนองหาร ที่มีน้ำดิบสะสม ร้อยละ 58 ลงพื้นที่ปลูกข้าวนาปีและพืชเศรษฐกิจ ที่อยู่ในช่วงที่ต้องบำรุงต้นเฉลี่ยวันละ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร

เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์ วัดระดับล่าสุด ไม่ถึงร้อยละ 30 ของความจุ ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำลงไปช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรได้