News

รายงานพิเศษ : ศิลปะบนผืนนาโฉนดฉบับแรกของไทย

ท่ามกลางแสงแดดร้อนผ่าวช่วงเที่ยงวัน ที่ทำเอาหลายคนต้องหลบลี้ แต่กลับไม่ทำให้ชาวนายอมวางมือจากกล้าข้าว ที่กำลังปักดำลงสู่ผืนนา ให้กลายเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ หวังสร้างให้ผืนนา 14 ไร่ ให้กลายเป็นทุ่งทองเขียวขจีในอีก 120 วันต่อจากนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนึ่งในตัวแทนชาวนาบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนชาวนาไทยปลูกข้าวลงสู่แปลงนาผืนแรก บนที่ดิน โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพราะนี่ไม่เพียงแค่แสดงให้ลูกหลานได้เห็นถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษ แต่ยังได้มีโอกาสตอบแทนคุณถิ่นเกิด จากอาชีพ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น กระดูกสันหลังของชาติด้วย

จากเริ่มลงมือปลูกและหว่านดำ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตอนนี้กล้าข้าวพันธุ์ กข 41 และ 43 รวมถึงข้าวก่ำ สีน้ำตาลเข้มจากทางภาคเหนือกำลังผลิใบ ท้าทายแสงแดดและสายลม ทำให้ท้องทุ่งเขียวขจี

มองจากมุมสูงจะเห็นชัดเจนว่า นาแต่ละผืน มีภาพศิลปะที่แตกต่างกัน โดยภาพแรกจะเป็นภาพสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองรัชกาลที่ 10 เป็นเลขอักษรไทยถัดมาจะเป็นภาพฝีพระหัตถ์ และภาพตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการนี้

อีกไม่กี่วันจากนี้ข้าวจะเริ่มตั้งท้อง และแตกรวง อวดช่อเมล็ดเรียงสวย เพื่อรอการเก็บเกี่ยว ห้วงระยะเวลาแห่งการรอคอย จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าไปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ เก็บไว้เป็นความทรงจำได้ทุกวันในเวลาราชการ โดยจะมีพิธีเปิดโครงการ อย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้านี้

เป็นอีกโครงการที่นำรากเหง้าอาชีพของบรรพบุรุษ มาย้ำเตือนลูกหลานให้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนาไทย เพื่อร่วมตอบแทนคุณแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก