เริ่มแล้ว! โรงพยาบาลจ่ายยา น้ำมันกัญชารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วย

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

รายงานสดจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี : เปิดคลินิกกัญชาเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันนี้ได้เริ่มจ่ายยาน้ำมันกัญชารักษาโรคให้แก่ผู้ป่วย...

Tag : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร น้ำมันกัญชารักษาโรค น้ำมันกัญชา