ชาวบ้านจังหวัดพัทลุง ร้องชลประทานถมคลอง ไม่มีน้ำทำการเกษตร

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

ชาวบ้านศาลาเม็ง ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กว่า 100 ครัวเรือน รวมตัวกันเรียกร้องให้แก้ปัญหาหลังได้รับความเดือดร้อนจากโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองหลัก 3 ที่ สำนักงานชลประทานจังหวัดพัทลุง ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เมื่อปลายปี 2559 โดยการถมคลองระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ทำเป็นถนน

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์หรือความเห็นชอบของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 1,000 ครอบครัว และพื้นที่การเกษตรที่มีทั้งนาข้าวและสวนยางพารา กว่า 3,000 ไร่ ได้รับความเดือดร้อนมากว่า 3 ปี ไม่มีน้ำทำการเกษตร

ขณะที่ตัวแทนสำนักงานชลประทาน จังหวัดพัทลุง และฝ่ายปกครองอำเภอกงหรา ได้ลงพื้นที่ร่วมหารือกับชาวบ้าน โดยยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 40 ราย จากนี้จะดำเนินการขุดดินที่มีการถมคลองเพื่อแก้ปัญหา โดยปรับแบบและเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านให้มากที่สุด คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน และดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2563