จังหวัดนครราชสีมา จัดประเพณีบูชาห่มผ้าพระนอน อายุ 1,300 ปี

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

การร่ายรำที่อ่อนช้อยสวยงามของกลุ่มสตรี กว่า 400 คน ที่ร่วมกันรำถวายพระนอนในงานประเพณีบูชาห่มผ้าพระนอน อายุ 1,300 ปี โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชาชนพื้นที่ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีที่วัดธรรมจักรเสมาราม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสักการะพระนอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ สมัยทวารวดี ที่สร้างมาจากหินทราย มีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในไทย
 
หลังจากกลุ่มสตรีได้ร่วมกันรำถวายองค์พระนอนแล้ว ได้มีพิธีแห่อัญเชิญผ้าห่มพระนอนที่ชาวบ้านร่วมกันทอขึ้นมา ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จะอัญเชิญผ้าขึ้นห่มบนองค์พระนอน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก