แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาแห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อน

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 17:04 น.

Views

ชาวบ้านในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง ขณะที่แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาใช้ในพื้นที่แห้งขอด ไม่มีน้ำใหม่ไหลเข้ามาเติม แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่บ้างแล้วก็ตาม

ชาวบ้านหมู่ 8-9 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี กว่า 400 ครัวเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หลังจากที่แหล่งน้ำดิบที่เก็บกักไว้ผลิตน้ำประปาใช้ในหมู่บ้านแห้งขอด และไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมเพื่อผลิตน้ำประปา ชาวบ้านในพื้นที่ต่างได้รับความเดือดร้อน จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เพื่อขอให้นำน้ำมาแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ต่อมา ทาง อบต.ยางขาว ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร วิ่งออกไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ตามที่มีการร้องขอวันละ 3-4 เที่ยว นอกจากนี้ ทางหมู่บ้านจะมีถังน้ำขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ตั้งไว้หมู่บ้านละ 2 จุด หากบ้านหลังไหนที่อยู่ไกลจากถังน้ำก็จะขับรถน้ำเข้าไปให้ถึงบ้าน โดยเฉพาะคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง จะดูแลเป็นพิเศษ โดยทาง อบต.ยางขาว รับปากว่าจะนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบปัญหาไปจนกว่าจะมีฝนตกลงมา จนกว่าจะสามารถผลิตน้ำประปาใช้ได้เป็นปกติ

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน แหล่งน้ำดิบ น้ำประปาแห้งขอด น้ำประปาแห้ง น้ำประปาแห้ง นครสวรรค์ นครสวรรค์ แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาแห้ง