ภาคเหนือฝนยังตก เฝ้าระวังน้ำหลาก

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

โดยที่อ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง แม้ขณะนี้จะยังสร้างไม่เสร็จ แต่ก็สามารถกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ได้แล้วบางส่วน ด้านชลประทานจังหวัดสั่งให้เจ้าหน้าที่ส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ตอนล่างนำไปใช้ทำการเพาะปลูกแล้ว

ด้านชาวนาในพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ เพื่อขอให้ข้าวมีผลผลิตดี ก่อนจะลงมือหว่านข้าว ตามความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

เช่นเดียวกับเกษตรกร อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นำรถไถมาไถพรวนดิน เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ทันทีที่ฝนตกและมีน้ำเพียงพอ

ขณะที่เกษตรกรชาวนาในอำเภอไพศาลี ท่าตะโก และหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ทยอยนำเครื่องมือทางการเกษตร อาทิ เครื่องหว่านข้าว หว่านปุ๋ย มาซ่อมแซมแทนการซื้อใหม่ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับช่างซ่อมเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

ส่วนฝนที่ตกนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มเพาะปลูกได้ยังส่งผลดีกับการท่องเที่ยว โดยที่เขาค้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงนี้อากาศเย็นลง พื้นที่กลับมาเขียวขจี มีหมอกปกคลุมในช่วงเช้า ชาวบ้านในพื้นที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปพักผ่อน นอกจากจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย