หลายพื้นที่ทางภาคอีสาน น้ำต้นทุนยังน้อยแม้จะมีฝนตกลงมา

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จังหวัดชัยภูมิ และเลย ยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและสภาพอากาศร้อนจัดกระทบไปถึงแหล่งน้ำสาธารณะที่เหือดแห้งเร็วจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำเท่าที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้นาข้าวยืนต้นตาย แต่ที่ไม่รอด คือ ไร่อ้อยของเกษตรกรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ทยอยแห้งตายทั้งจากปัญหาการขาดน้ำและมอดเจาะกิน ความเสียหายขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 40 ไร่ และกำลังขยายพื้นที่ออกไปอีก

รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา ประชุมคณะกรรมการจัดสรรน้ำ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 8 ที่ขณะนี้มีน้ำต้นทุนร้อยละ 30 เท่านั้น และคาดว่าฝนจะทิ้งช่วงไปถึงกลางเดือนกรกฎาคม กระทบพื้นที่เพาะปลูกกว่า 600,000 ไร่ อย่างแน่นอน

สำหรับพื้นที่ห่างไกลและอยู่นอกเขตชลประทาน หลายหน่วยงานได้ระดมรถนำไปแจกจ่ายให้อย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เช่น ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีชาวบ้าน 78 ครัวเรือน ขาดทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มมีน้ำไหลเข้าเขื่อนบ้างแล้วจากฝนที่ตกลงมาแต่ยังมีปริมาณไม่มากพอ

ที่จังหวัดหนองคาย และนครพนม ชลประทานต้องพร่องน้ำจากโครงการห้วยหลวงลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อเตรียมรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาใหม่ พร้อมติดเครื่องทดสอบเครื่องสูบน้ำ ป้องกันหากมีน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ