สุ่มตรวจขนมจีน พบบางยี่ห้อทำฉลากหลอกลูกค้า

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 13:36 น.

Views

อย. และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลการสุ่มตรวจขนมจีน ผลส่วนใหญ่ใช้วัตถุกันเสียไม่เกินเกณฑ์ แต่พบบางยี่ห้อทำฉลากปลอมแจ้งว่าปราศจากสารกันบูด แต่กับพบจำนวนมาก ด้านอย.เตรียมตรวจเข้ม หากพบเอาผิดทันที

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผลการตรวจวัตถุกันเสียในขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสดที่เก็บจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการพัฒนามาตรฐานที่ดีขึ้นในเรื่องของปริมาณวัตถุกันเสียกรดเบนโซอิกที่ไม่เกิน 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากการตรวจขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวเส้นสด 200 ตัวอย่าง โดยผลตรวจไม่ผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ 1.43

ด้าน นางสาวสาลี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ก็เผยผลทดสอบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิกในตัวอย่างเส้นขนมจีนจำนวน 31 ตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ามีขนมจีน 2 ยี่ห้อมีปริมาณกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน ซึ่งโดยภาพรวมจะเห็นว่า สถานการณ์ดีขึ้นจริงจากปีก่อนๆ แต่จากการตรวจสอบการแสดงฉลาก ที่ระบุว่าใส่สารกันบูด พบเพียง 4 ยี่ห้อจาก 31 ยี่ห้อเท่านั้น และยังพบอีกว่าขนมจีนบางยี่ห้อ การแสดงข้อความบนฉลากว่า ปราศจากสารกันบูด แต่กลับพบว่า มีการใช้สารกันบูดมากถึง 819 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จสำหรับการใช้สารกันบูดเกินปริมาณอาจส่งผลต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน

โดยหลังจากนี้ อย.จะประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ผลิตเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งเรื่องสารกันบูดและฉลากให้ข้อมูลประชาชน หากพบมีการใช้วัตถุเจือปนเกินมาตรฐานจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากพบว่ามีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณมากจนอาจเกิดอันตรายเขาขายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์จะมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 3 รายและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีจำนวน 4 ราย ทั้งเปรียบเทียบปรับและหาแหล่งผลิต