News

กรมบัญชีกลางเร่งแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 3 อีก 19,000 ใบ

กรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเมื่อปี 2560 โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติกว่า 3.14 ล้านราย ซึ่งได้แจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 97 % หรือกว่า 3,000,000 ใบ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์รายใดที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ ให้รีบนำบัตรประชาชนไปแสดงตนเพื่อขอรับบัตร จนถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ถ้าไม่ไปรับ จะถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ได้รับบัตรแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้หลังรับบัตร 2 วัน

สำหรับการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 3 อีก 19,000 ใบ คาดว่าจะเสร็จและแจกบัตรฯ ได้ต้นเดือนหน้า จำนวน 12,000 ราย ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากข้อมูลของผู้มีสิทธิ์บางรายไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีรูปภาพ เพราะยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด หรือข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์ที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูกต้องหรือไม่ ให้รีบไปติดต่อทีมไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นอาจหมดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ