นายกรัฐมนตรีพิจารณาคุณสมบัติรัฐมนตรี

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ว่าด้วยเกณฑ์การชี้วัดความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบาย ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าการจัดทำรายชื่อรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ สมัย 2