คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้อง ป.ป.ช.ตรวจประปาบาดาล จ.ตาก

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังจันทร์ ชี้แจงเหตุที่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานโครงการประปาบาดาลในพื้นที่บ้านวังพระยาจันทร์ หมู่ 2 หลังก่อสร้างเสร็จเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว พบปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ อบต.วังจันทร์ จึงยังไม่รับมอบทรัพย์สินนี้จากอำเภอ     

นายก อบต.วังจันทร์ ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านตาก ให้ช่วยสำรวจและประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า แต่ติดปัญหาเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้เสาไฟฟ้าพาดผ่าน

หลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำ นายก อบต.วังจันทร์ จึงทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกครั้ง โดยเปลี่ยนมาใช้พื้นที่สาธารณะแทน ทั้งนี้ในพื้นที่บ้านวังพระยาจันทร์ มีระบบประปาบาดาลอยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะยามหน้าแล้ง

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจการแผ่นดินภาคประชาชน ฝากข้อสังเกตการบริหารโครงการนี้ ..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7