เผาทำลายยาเสพติดของกลาง จ.ขอนแก่น

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 13:41 น.

Views

ที่ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้นำยาเสพติดของกลาง ประกอบด้วยกัญชาอัดแท่ง 1,599 แท่ง กัญชาแห้ง 50 ห่อ รวมน้ำหนักของกลางกว่า 1,600 กิโลกรัม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพ ซึ่งคดีถึงที่สุดและศาลมีคำพิพากษาสั่งริบของกลาง ได้นำมาเผาทำลาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562