ครม.เพิ่มงบอีก 6.6 พันล้านบาท หนุนโครงการบ้านมั่นคง

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

คณะรัฐมนตรี เพิ่มงบประมาณอีก 6,600 ล้านบาท อุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในโครงการบ้านมั่นคง 

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ตามแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 เพื่อนำไปอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนและพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็นสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จากเดิมที่สนับสนุน 80,000 บาท/ครัวเรือน เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน ให้เพียงพอกับราคาวัสดุและการก่อสร้างที่สูงขึ้น และไม่เป็นการเพิ่มภาระกับประชาชน

ทั้งนี้กรอบวงเงินดังกล่าว ทำให้รัฐใช้งบประมาณจากกว่า 55,000 ล้านบาท เป็น 61,000 ล้านบาท ตั้งแต่ดำเนินการมา 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท หรือชุมชนแออัด เพื่อสร้างชุมชนที่มั่นคงและน่าอยู่ขึ้นแทน

คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิดให้บริษัทเอกชนเช่าโครงข่าย เพื่อนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตขยายต่อไปยังประชาชน ช่วยลดต้นลดต้นทุนเอกชนในการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ และทำให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกลง

พร้อมเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ทั้งการปรับปรุงคุณภาพรถโดยสาร และการลดต้นทุน สร้างรายได้ โดยจะโอนภาระหนี้ขาดทุนกว่า 118,000 ล้านบาท ให้รัฐบาลรับผิดชอบ และนโยบายลดพนักงานจากกว่า 13,500 คน เหลือ 7,275 คน

Tag : โครงการบ้านมั่นคง บ้านมั่นคง คณะรัฐมนตรีเพิ่มงบบ้านมั่นคง ครม