มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 25 มิ.ย.62

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01 น.

Views

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 25 มิ.ย.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล

Tag : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 25 มิย 62