องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ด้วยพลเอก เปรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมไว้อาลัย สามารถเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น. ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ งดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ

Tag : พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์