องคมนตรี ไปประชุมติดตามการเกิดวาตภัย พร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมติดตามการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยได้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 111 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน และได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่มารับถุงพระราชทาน ด้วย

พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน 3 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร เกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน และพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะสวนทุเรียน ซึ่งเป็นต้นทุเรียนรอการเก็บผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ได้รับความเสียหาย 3 อำเภอ 15 ตำบล 94 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 114 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 116 ไร่ ซึ่งทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

Tag : องคมนตรี องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ถุงพระราชทาน ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ วาตภัย