สนามข่าว 7 สี

รฟท.สร้างเครือข่ายภาครัฐป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกที่ดีในองค์กร

การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในองค์กร

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. จัดสัมมนาเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ลดค่านิยมที่ผิด ๆ ให้น้อยลง หรือให้หมดไปจากภาครัฐ

โดยมี นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ที่ทำงานร่วมกับ คอลัมน์หมายเลข 7 ทางช่อง 7HD และนายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ได้เสนอแนะวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ใน รฟท. ควรให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อความโปร่งใส

ขณะที่ นายสมโภชน์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่สื่อมวลชน ในการตรวจสอบปัญหาการทุจริตหน่วยงานภาครัฐผ่านทางรายการ คอลัมน์หมายเลข 7 ซึ่งดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 แล้ว พร้อมหยิบยกโครงการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดตรัง ใช้ระยะเวลาลงพื้นที่ตรวจสอบ 3 สัปดาห์ สามารถหยุดยั้งการบุกรุกที่ป่าชายเลน จากการขยายถนนเพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือของเอกชน มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นผลจากการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน