News

สื่อรายงาน"บิ๊กป้อม"ตั้ง"บิ๊กโจ๊ก"เป็นหนึ่งในอนุกรรมการ ก.ตร

วานนี้มีรายงานข่าวแพร่สะพัดว่า  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ โดยมีชื่อของพล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นหนึ่งในอนุกรรมการด้วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ(อ.ก.ตร.กฎหมาย) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ มีพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีชื่อของพล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นอนุกรรมการด้วย โดยอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ ก.ตร.จะมีหน้าที่หลักๆ อาทิ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อก.ตร.ในการวินิจฉัยปัญหาด้านข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง