กยท.มั่นใจยางราคาทะลุ กก.ละ 60 บาท

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กยท. มั่นใจนโยบายการตลาดนำการผลิตจะส่งให้สถานการณ์ราคายางพาราในช่วงครึ่งปีหลังดีขึ้นและมั่นใจว่า ราคายางแผ่นรมควันจะทะลุ 60 บาทต่อกิโลกรัม อย่างแน่นอน เนื่องจาก กยท.ใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางด้วยการเข้าไปประมูลยางแผ่นรมควัน เพื่อดูดซับปริมาณยางส่วนเกินในตลาดกลางยางพาราของ กยท.ทำให้ปริมาณยางส่วนเกินลดลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่เริ่มมีเสถียรภาพ จะส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์คู่แข่งยางธรรมชาติปรับราคาสูงขึ้นด้วย ตลาดผู้ใช้ยางจึงหันมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นด้วย

สำหรับราคายางต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 55.99 บาทต่อกิโลกรัม, ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 59.75 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 56.23 บาทต่อกิโลกรัม, ราคายางแผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 60.05 บาทต่อกิโลกรัม

รักษาการผู้ว่าฯ กยท. กล่าวว่าสำหรับมาตรการเพิ่มการใช้ยางในประเทศนั้นได้เดินหน้าโครงการสร้างถนนผสมยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ล่าสุดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ใช้งบทำถนนพาราซอยซีเมนต์แทนถนนลูกรังปีละประมาณ 50,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ถนน 1 กิโลเมตร ใช้ยางพารา 1.3 ตัน แต่ละปีจะใช้ปริมาณยางสร้างถนนไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000,000 ตัน ที่สามารถดูดซับปริมาณยางในตลาดได้จำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยทางการเมืองที่รัฐบาลชุดใหม่เน้นนโยบายสำคัญเรื่องยางพารา มั่นใจว่าจะต้องมีมาตรการสร้างเสถียรภาพราคาให้สูงขึ้นแน่นอน