สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยรั้งอันดับ 7 ในเอเชีย

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยสถานการณ์การผลิตสินค้าอินทรีย์โลก โดยอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ และสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ พบว่าปัจจุบันพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของโลกในปี 2560 มีกว่า 361 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่เกษตรอินทรีย์จะอยู่บริเวณโอเชียเนีย, ออสเตรเลีย และหมู่เกาะใกล้เคียง พื้นที่เหล่านี้ผลิตเกษตรอินทรีย์มากถึง 47% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด รองลงมา คือ ยุโรป มีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 23%, ลาตินอเมริกา 12%, เอเชีย 9%, อเมริกาเหนือ 6% และแอฟริกา 3% ขณะที่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก สามารถสร้างมูลค่าได้สูงกว่า 2.8 ล้านล้านบาท

สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์อยู่ในลำดับที่ 7 ของเอเชีย ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วกว่า 570,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวอินทรีย์, พืชไร่และผัก ผลไม้ ผสมผสาน และสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ได้มากกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปี

สิ่งที่เราต้องการบอก คือ เมื่อเราพิจารณาสัดส่วนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของไทยที่มีประมาณ 0.41% ถือว่ายังน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรไทยยังไม่ค่อยนิยมทำการเกษตรในแบบดังกล่าว เพราะเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนนาน, ต้องมีความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ รวมทั้งไทยยังมีอุปสรรคด้านภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม เหล่านี้ทำให้เกษตรกรไทยยังคงผลิตสินค้าเกษตรแบบทั่วๆ ไป หากลองหันมาปรับเปลี่ยนแนวคิดและแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม แน่นอนว่ารายได้มหาศาลและตลาดส่งออกยังคงเป็นของเกษตรกรไทยแน่นอน