7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนไม่พร้อมใช้งาน ผู้รับเหมาละเลยไม่ดูแล จ.ระนอง

เรื่องร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care วันนี้ส่งมาจาก จังหวัดระนอง ถนนไม่พร้อมใช้งาน ผู้รับเหมาละเลยไม่ดูแล ผู้ควบคุมงานนิ่งเฉยไม่ใส่ใจ อยากให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบด้วย

อยากให้ 7 สีช่วยชาวบ้าน เป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการใช้ถนนเพชรเกษม ช่วงโค้งพุทธรักษา ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ในระหว่างการทำถนนสี่เลน แต่สภาพถนนไม่พร้อมใช้งาน ผู้รับเหมาปล่อยทิ้งให้อยู่ในสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชน นักเรียน และผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้รับความเสียหายไปหลายคัน

อยากวิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ควบคุมดูแลงาน ช่วยเข้าไปดูไปตรวจสอบผู้รับเหมาเร่งมือก่อสร้างถนนให้เสร็จ เพราะชาวบ้านเขารอมานาน