ฝนทิ้งช่วงกระทบหนักหลายพื้นที่

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

แหล่งน้ำธรรมชาติในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ และมหาสารคาม เริ่มมีสภาพแห้งขอดและหน้าดินแตกระแหง น่าห่วงที่สุดเป็นแปลงปลูกข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกำลังจะยืนต้นตาย

เขื่อนหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ลดการระบายน้ำเพราะต้องสำรวจในช่วงฝนทิ้งช่วง กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณท้ายเขื่อนกว่า 20 ราย เนื่องจากระดับน้ำต่ำและไม่ไหลเวียนปลาในกระชังทยอยน็อกน้ำตายแล้ว

สำนักชลประทานที่ 8 ที่ดูแลพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ห่วงหลายจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่าง ระดมเครื่องสูบน้ำแล้ว 171 เครื่อง พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที

เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะเริ่มการส่งน้ำให้กับเกษตรในพื้นที่ตอนล่าง 1 กรกฎาคม นี้ ทำให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกำจัดวัชพืชที่ขึ้นเต็มคลองเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงได้สะดวก