ภาคเหนือฝนกลับมาตกในหลายพื้นที่

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ฝนที่ตกหนักในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ กับอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขัง ไฟฟ้าดับในบางจุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาแล้วด้าน ปภ.จังหวัด ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยและดินไหลในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ ที่อมก๋อย แม่อาย ฝาง ฮอด และเชียงดาว รวม 8 ตำบล 32 หมู่บ้าน เนื่องจากดินเริ่มอุ้มน้ำไว้มากแล้วจากปริมาณฝนที่ตกถี่ขึ้น พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ฝนที่ตกหนักช่วยทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่กรมชลประทานยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้เนื่องจากต้องกักเก็บไว้ใช้ยามฝนทิ้งช่วง

ขณะที่กองทัพภาคที่ 3 ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆ ประจำไว้ที่จังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยแล้ว ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง ปภ.และฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งจิตอาสาซักซ้อมแผนการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่จังหวัดลำปาง ชลประทานจังหวัด ฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่สำคัญต้องสำรองไว้ใช้รักษาระบบนิเวศด้วย

ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมสายเก่าที่ไหลจากอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผ่านอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ำยังน้อย ชาวนาต้องสูบน้ำเข้าพื้นที่นาเพื่อป้องกันข้าวยืนต้นตาย เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์ แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงที่ หากฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบกับการเพาะปลูกเกษตรกรควรเตรียมรับมือ