News

"วิระชัย"ยืนยัน"บิ๊กโจ๊ก"มีชื่อเป็นอนุกรรมการ ก.ตร.ทำได้ไม่ขัดระเบียบ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ แถลงชี้แจง กรณีปรากฏชื่อ พล.ต.ท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในคณะอนุ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ยืนยันว่า ทำได้ไม่ผิดระเบียบและเหมาะสมเพราะเป็นมา 3 ครั้งแล้ว

พล.ต.อ.วิระชัย ยืนยันว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ถือเป็นตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเกณฑ์ในการคัดสรรบุคคล มาดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดนี้ คำสั่งดังกล่าวมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการคนเดียว คือ พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ที่ออกไป จึงได้แต่งตั้ง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เข้ามาแทน ยืนยัน พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ เป็นอนุกรรมการ ก.ตร.กฏหมายชุดนี้มาแล้ว 3 ครั้ง จึงเห็นว่า ควรให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เพราะมีความรู้ความสามารถ โดยส่วนตัวฐานะประธานจะไม่เสนอให้ถอดชื่อออก แต่ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของประธาน ก.ตร.พิจารณา ตามความเหมาะสม ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอชื่อคณะกรรมการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาในคราวเดียวกันพร้อมกับคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ชุดอื่นๆ อีก 5 ชุด

ขณะที่ พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักงานข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการทำหน้าที่ของประธานคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ทั้ง 7 คณะ โดยอำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะมอบหมายให้จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน โดยประธานแต่ละคณะ จะคัดเลือกกรรมการในแต่ละชุด ซึ่งคณะอนุกรรมการ ก.ตร.แต่ละชุด มีหน้าที่ในการพิจารณา ประเด็นต่างๆ เพื่อส่งต่อไปยัง ก.ตร.ชุดใหญ่มีความเห็นชอบตามขั้นตอน

ขณะเดียวกันวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เป็นประธาน ประชุม ก.ตร. โดยการนัดประชุม ก.ตร.วันนี้ เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เลื่อนขึ้นมาจากวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน เพื่อพิจารณาวาระพิจารณาถอนชื่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ออกจากการเป็นกรรมการ อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ส่วนวาระประชุมอื่นๆ คาดว่ายังไม่มีการหารือในครั้งนี้

สำหรับการแต่งตั้งพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ นั้น พล.อ. ประวิตร ลงนามแต่งตั้ง ตามมติที่ประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งมีนายตำรวจ และบุคคลอื่นๆ อีก 15 คน โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ คือ การพิจารณาข้อกฏหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่น และให้คำปรึกษาหารือข้อกฏหมาย ที่ออกโดย ก.ตร. เพื่อให้นำเข้าสู่ ที่ประชุม ก.ตร.ชุดใหญ่เห็นชอบตามขั้นตอน

มีรายงานยืนยันจาก แหล่งข่าวใน ก.ตร.ว่า การดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ไม่มีผลต่อการให้คุณให้โทษ ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ เพราะการแต่งตั้งนายตำรวจชั้นนายพล ไม่จำเป็นต้องผ่านการพิจารณา จากคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ชุดใดๆ เนื่องจาก เป็นอำนาจหน้าที่ของ บอร์ดกลั่นกรอง ที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาคุณสมบัติ เพื่อนำรายชื่อผู้เหมาะสมเข้าสู่ที่ประชุม ก.ตร.ชุดใหญ่พิจารณาต่อไป