ผู้ตรวจการฯ กระทุ้งการเคหะ แก้ปมโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรช้า

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 16:37 น.

Views

26 มิถุนายน 2562  นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า จับมือหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาการเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 ให้ประชาชนล่าช้า เหตุปรับแบบแปลนก่อสร้างจนติดเงื่อนไข EIA คาดว่า ภายในกันยายนปีนี้จะเริ่มดำเนินการโอนได้

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2546 ด้วยต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีมาตรฐาน สภาพแวดล้อมเหมาะสม และระดับราคาที่สามารถผ่อนชำระได้ ซึ่งปกติการก่อสร้างต้องทำ EIA ที่อาจใช้เวลาค่อนข้างนาน ในปี 2548 รัฐบาลจึงให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศให้โครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ EIA แต่มีเงื่อนไขว่า ห้ามการเคหะแห่งชาติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบแปลนโครงการ (สผ.4) สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 นั้น ตามแบบแปลนเดิมที่ยื่นไปพร้อมกับ สผ. 4 เป็นแบบแปลนอาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 165 อาคาร มี 7,888 หน่วย ก่อสร้างจริงเหลือเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น จำนวน 46 อาคาร มี 2,200 หน่วย สามารถส่งมอบห้องชุดให้ประชาชนผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2553 โดยในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติ ข้อ 8 ระบุว่า “ผู้จะขาย (การเคหะแห่งชาติ) จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อเมื่อครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันทำสัญญา...” แต่เมื่อสัญญาครบ 5 ปี คือ  เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การเคหะแห่งชาติก็ไม่สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ประชาชนได้ เนื่องจากปัญหาแบบแปลนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อลดจำนวนการสร้าง ทำให้ผิดไปจากเงื่อนไขที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ EIA ส่งผลเดือดร้อนต่อประชาชนที่ซื้อห้องชุดไว้จนต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อเร่งหาทางออกในเรื่องนี้มาโดยตลอด

นายบูรณ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน นายพีรพล เดชะชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร สำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสิทธิโชค โสวัณณะ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ นายสุชาติ สุขละมูล หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบูรณาการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมกับลงพื้นที่พบปะชี้แจงความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบ โดยล่าสุด คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติอนุญาตให้มีการแก้ไขแผนผังแบบแปลนตาม สผ.4 ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำ EIA แล้ว ซึ่งตรงนี้คือหัวใจหลักที่จะทำให้กระบวนการดำเนินต่อไปได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กรมที่ดินและกรมธนารักษ์จะร่วมกันดำเนินการออกโฉนดห้องชุดเพื่อมอบให้แก่การเคหะแห่งชาติ จึงจะสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ประชาชนต่อไป ซึ่งคาดว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 จะโอนได้ภายในเดือนกันยายน 2562 นอกจากนี้ พบว่ายังมีโครงการบ้านเอื้ออาทรอีก 6 โครงการ กว่า 7,500 หน่วยที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน ได้แก่ โครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ โครงการบางขุนเทียน 1 โครงการบางขุนเทียน 2 โครงการบางขุนเทียน (แสมดำ)  โครงการสมุทรปราการ (บางบ่อ 3) และ โครงการ นครปฐม (ไร่ขิง) โดยให้นำแนวทางการแก้ไขที่ได้จากโครงการบางขุนเทียน 3 ไปเป็นโมเดลปรับใช้กับโครงการอื่นๆ ต่อไป

Tag : บ้านเอื้ออาทร ผู้ตรวจการแผ่นดิน การเคหะแห่งชาติ