พบผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ เกินมาตรฐาน 41%

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

เปิดผลตรวจผักผลไม้พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 41 เปอร์เซ็นต์ และน่าเป็นห่วงผักในห้างสรรพสินค้ากลับพบมากกว่าในตลาดสด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ ไทยแพน เปิดผลการตรวจผักและผลไม้ ปี 2562 จากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ รวม 286 ตัวอย่าง จากห้างค้าปลีกและตลาดสด ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา เป็นต้น

ปรากฏว่าตรวจพบสารพิษเกินมาตรฐาน 41 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุดในผักกวางตุ้ง เก็บมา 12 ตัวอย่าง พบถึง 10 ตัวอย่าง ขณะที่คะน้าพบ 9 ตัวอย่าง รองมาเป็นกะเพรา พริก กะหล่ำดอก และผักชี เป็นต้น

ส่วนผลไม้ที่พบตกค้างมากที่สุดคือ ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง และองุ่น โดยผลไม้นำเข้าพบสารตกค้าง 33 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าผลไม้ในประเทศ

ไทยแพน ระบุ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างมากที่สุด คือ สารฆ่าเชื้อรา คาร์เบนดาซิม มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ นอกนั้น เป็นสารพิษตัวอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองของเด็ก

และที่น่าเป็นห่วง คือ ผักผลไม้ในห้างค้าปลีก มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 44 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าในตลาดสดที่พบ 39 เปอร์เซ็นต์

Tag : ปนเปื้อนสารพิษ ผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ ผักปนเปื้อนสารพิษ สารพิษตกค้าง สารพิษตกค้างในผักผลไม้ ไทยแพน