News

แพทย์เผย น้ำตาล เดอะสตาร์ เป็นวัณโรคหลังโพรงจมูก แนะ ปชช.เช็คสุขภาพประจำ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดเผยผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของ นางสาวบุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ “น้ำตาล เดอะสตาร์” พบว่าบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูกมีสีผิดปกติ เมื่อตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าว พบว่ามีเลือดไหลออกมา คาดว่าจุดนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เลือดไหล เมื่อนำมาย้อมชิ้นเนื้อ พบว่าเข้าได้กับวัณโรค แต่ไม่พบเชื้อ จึงนำไปตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรค ได้ผลเป็นบวก บ่งชี้ได้ว่ามีเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูก

แพทย์เปิดเผยข้อมูลว่า พบผู้ป่วยวัณโรคหลังโพรงจมูกในประเทศไทยทั้งหมด 39 ราย รายแรกพบเมื่อปี 2535 ที่ จ.กาญจนบุรี พบที่ศิริราชมีรายงาน 15 ราย พบที่ จ.ขอนแก่น มี 23 ราย และอีก 1 ราย พบไม่นานนี้ ทั้งหมดไม่แสดงอาการใดๆ แต่ตรวจพบจากการนำชิ้นเนื้อไปตรวจอย่างอื่น แล้วตรวจเจอภายหลัง ทุกรายรักษาหายขาดหมด แต่กรณี น้ำตาล เดอะสตาร์ ที่มีเลือดไหลเป็นจำนวนมาก แพทย์ยอมรับว่าไม่เคยพบมาก่อน

จากสถิติในประเทศไทยปี 2560 พบผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 80,000 คน ร้อยละ 83 ตรวจพบที่ปอด, ร้อยละ 17 ตรวจพบนอกปอด หรือตามอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย แต่วัณโรคหลังโพรงจมูกพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งผู้ป่วย 1 ใน 3 อาจไม่มีอาการใดๆ และประมาณร้อยละ 70 มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต หรือมีก้อนบริเวณหลังโพรงจมูก การวินิจฉัยวัณโรคหลังโพรงจมูกจึงมักได้จากการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้อนหรือต่อมน้ำเหลือง

แพทย์ย้ำว่า วัณโรคไม่ใช่โรคที่น่ากลัวน่ารังเกียจ สามารถรักษาได้ทางยา โอกาสที่จะติดต่อกันก็น้อย แต่อยากเตือนว่า สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยยังคงมี และเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย

แพทย์แนะให้ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี หากพบผิดปกติให้ตรวจซ้ำจนพบสาเหตุของความผิดปกติ ส่วนวิธีสังเกตร่างกายหากมีอาการผิดปกติ เช่นน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำๆ หรือคลำพบก้อนผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุทันที