กรุงโรมของอิตาลีเผชิญปัญหาขยะล้นเมือง ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:02 น.

Views

แพทย์อิตาลี เตือนปัญหาขยะล้นเมืองในกรุงโรม อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณขยะในกรุงโรม มีจำนวนมากถึงปีละ 1.7 ล้านเมตริกตัน นับตั้งแต่ศูนย์กำจัดขยะประจำเมือง ถูกปิดไปเมื่อปี 2556 ซึ่งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวแสดงความไม่พอใจ และผิดหวัง จากปัญหากองขยะตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่เริ่มคุกคามต่อสุขภาพ และทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม

โดยมีการร้องเรียนถึงปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ หรือชำรุดเสียหาย รวมทั้งปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะ ทั้งนี้ แพทย์ยังได้กล่าวเตือนว่า สุนัข แมว หนู หรือนก ที่ไปสัมผัสกับกองขยะเหล่านี้ อาจเป็นพาหะการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียทางอุจจาระ และปัสสาวะของพวกมันด้วย

Tag : รอบรั้วรอบโลก กรุงโรมของอิตาลีเผชิญปัญหาขยะล้นเมือง กรุงโรมขยะล้นเมือง อิตาลี