กนง.คงดอกเบี้ย 1.75% หั่นเป้าส่งออกเหลือ 0%

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ, การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า, ปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าเป้าหมายส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยและปรับตัวเลข GDP (Gross Domestic Product - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ใหม่ โดย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. เปิดเผยว่าที่ประชุม กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ 1.75% ต่อปี และปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือเติบโต 3.3% จากที่คาดว่าจะเติบโต 3.8% ส่วนปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเพียง 3.7% ลดลงจากที่คาดว่าจะเติบโตได้ 3.9% ขณะที่การส่งออกของไทยปีนี้จะไม่ขยายตัวหรือเติบโต 0% ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 3% ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ เคยตั้งเป้าไว้สูงถึง 8%

โดย กนง.จะติดตามความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีการติดตามดูแลการไหลเข้า-ออกของเงินทุนอย่างใกล้ชิด และในเร็วๆ นี้ จะออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการจัดการเงินทุนระยะสั้นที่เข้ามาพักเงินในไทย