กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนะ SME เร่งซื้อเทคโนโลยีช่วงเงินบาทแข็ง

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่าในช่วงนี้เงินบาทแข็งค่ามากเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME สามารถซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประเทศไทยยังผลิตไม่ได้ นำมาปรับปรุงการผลิตของโรงงานและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น

รวมทั้งหาช่องทางส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรบางรายการไปจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ แทนสินค้าจีน ที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้า เพราะสินค้าไทยมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก แต่ธุรกิจ SME ที่ส่งออกมาก ค่าเงินบาทแข็งจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและทำให้รายได้ลดลง