พม.เตรียมจัด Thailand Social Expo

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เป็นประธานการแถลงข่าวงาน Thailand Social Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งในประเทศ และอาเซียน กว่า 100 หน่วยงาน

เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ต่อยอด และขยายผลรวบรวมผลงาน นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้น และการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน

พร้อมจัด บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นฟรี ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สาธิตการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการฝึกอาชีพ ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ ทำบัตรประจำตัวประชาชน และการให้บริการจัดหางาน เป็นต้น

สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มี Application งานด้านสังคม ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า และร้านอาหาร อาทิ ผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. ผลิตภัณฑ์