เร่งจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช หวังลดใช้สารเคมี

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าส่วนใหญ่ปัญหาในการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกร จะพึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก การควบคุมศัตรูพืชอาศัยประสบการณ์ และความเคยชิน ขาดความรู้ด้านวิชาการเป็นอย่างมาก จึงทำให้การผลิตพืชขาดทั้งปริมาณ คุณภาพ และระบบนิเวศถูกทำลาย

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเร่งเดินหน้าจัดตั้ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรและชุมชน ให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองแบบครบวงจร ลดการพึ่งพาสารเคมี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแล้วอำเภอละ 2 แห่ง รวม 1,764 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เป็นตัวอย่างความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันของชุมชน ได้เป็นอย่างดี