รองนายกฯ สั่งการ ธ.ก.ส.เตรียมรับมือภัยแล้ง

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่า และรัฐบาลใหม่ โดยส่วนตัวแล้วต้องการให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า งานต่างๆ จะสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่ขณะนี้ ได้สั่งการให้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่คาดว่าจะรุนแรงแรงในปีนี้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อน โดยรัฐบาลต้องการให้มีการผลักดันนโยบายเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเข้ามาร่วม ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และจะทำงานร่วมกับ ธ.ก.ส. แบบประกบลูกค้ารายตัว เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกสินค้ามากจนเกินไป ทำให้เมื่อเวลาเศรษฐกิจโลกมีปัญหา เศรษฐกิจไทยก็จะมีปัญหาตามไปด้วย

สำหรับสถานการณ์ด้านการเกษตร ล่าสุด หลายพื้นที่ทั้งทางภาคเหนือ และภาคอีสาน เกษตรกรก็เริ่มประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ไร่นาได้รับความเสียหาย ขณะที่กรมชลประทานยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และปรับแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง