เตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยขอให้จังหวัดดำเนินการกิจกรรม

โดยก่อนวันที่ 28 กรกฎาคมให้ทุกจังหวัด รวมถึงเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง สีขาวบริเวณศาลากลางจังหวัด หรือหน้าอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม และประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัด อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและถนนสายสำคัญให้สวยงาม วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม รวมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามที่จังหวัดเห็นสมควร และการบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ